Mezi divočáky


TH2017 Wherigo pro děti - Mezi divočáky
TH2016 Wherigo for children - Among wild pigs

Co je to Wherigo?

Cartridge si můžete stáhnout zde v češtině nebo si ji budete moci nahrát na výchozích souřadnicích N 50° 30.496 E 014° 09.450 3. června 2017 10:00-18:00.

Download the cartridge in English here or you will have the opportunity to download it in English at the starting coordinates N 50° 30.496 E 014° 09.450 on 3rd June 2017 10:00-18:00. For EVENT DETAILS scroll down.

 

 

 

 

V 18. století se divoká zvěř chovala pro potěšení šlechty z lovu, ale působila už takové škody na zemědělství, že v roce 1766 vydala Marie Terezie Nařízení o náhradě škod způsobených zvěří, který přísně nařizoval šlechtě nahrazovat škody způsobené divokou zvěří zemědělcům. Už po tomto výnosu došlo k velkému snížení počtu volně chované zvěře. Rakouské císařství také sužovala vojenská hrozba Pruska. Proto Císař Josef II založil pevnost Terezín v roce 1780 a v roce 1790 byla pevnost prohlášena za bojeschopnou. V roce 1786 vydal císař Josef II Lovecký patent, kterým zakázal chov divokých prasat mimo obory. Během cca 10-20 let byla divoká prasata ve volné přírodě zlikvidována. Buď byla odstřelena nebo odchycena do obor. Byla chytána nejen do sklápěcích pastí či ohrad, ale i pomocí takzvaných záskoků. To je tak upravený okraj obory, ze kterého prase seskočí do obory, ale zpět už nevyskočí.

Divoká prasata se u nás opět objevila ve volné přírodě až po konci Druhé světové války. To je po 160 letech! Jejich pobyt tu byl „legalizován“ až v roce 1947 novým Zákonem o myslivosti. Částečně unikla z neudržovaných obor. Spekulovalo se, že utekla z Ukrajiny a Slovenska před frontou. Zjistilo se, že prasečí tlupy raději zůstávají na svém území skryté než aby někam utíkaly, pokud je okolní území prasaty obsazeno. Dálkové přesuny jsou většinou záležitostí osamocených kanců. Při přemnožení a neexistenci okolních prasečích tlup naopak rychle expandují. Zdá se, že se k nám divoká prasata lavinovitě rozšířila z území bývalé NDR (Východního Německa). A to proto, že sovětská okupační správa byla tak přísná, že zabavila pušky i myslivcům a prasata se tak mohla nerušeně množit. Dříve prasata musela čelit obrovskému tlaku predátorů – masožravců (vlk, medvěd, v Asii tygr), dnes již tito masožravci u nás nežijí, obrovská rozmnožovací schopnost prasatům zůstala a tak se musí o regulaci jejich počtu starat člověk. Což se momentálně u nás nezvládá a prasata jsou u nás velmi přemnožena.

Prase je velmi inteligentní zvíře, jeho inteligence snese srovnání se psem. Představu o okolním světě si dělá pomocí zvuků, na druhém místě čichu a zrak je až na třetím místě. Prasata žijí v přísně organizovaných skupinách, které vodí nejzkušenější bachyně (samice). Kanci (samci) žijí většinou odděleně a k tlupám se připojují jen v době páření. Kvalita prasečí populace je závislá právě na zkušených bachyních a silných kancích. Zkušené bachyně nevodí tlupu tam, kde prasata páchají škody a kde se na ně střílí. Silní kanci nedopustí, aby byly mladší samice oplodněny mladými samci. Přitom silní kňouři mladé a slabé samice oplodnit nemohou. Nerodí se pak nedospělým bachyním slabá selata v nevhodnou dobu.

V honitbě kolem Terezína, kudy se půjdeme projít, kde se prasata vyskytují a loví, trvale nežijí. Žijí na druhé straně Ohře a občas řeku přeplavou.

PODROBNOSTI K ORGANIZACI EVENTU:
Autoři: Renekk, Fanda199, ANINI, PaDaVeM.
Obtížnost 2 a terén 2, pro zájemce až 4,5
Konání eventu: sobota 3.6.2016 Start od 10:00 do 18:00. Možná bude hra připravena již před 10:00, ovšem dříve jak v 9:00 to nebude.
Hru si mohou užít děti od cca 3 let, ale hru si užijí i hraví dospělí a starší děti. Cestou může být vysoká tráva a kopřivy. Něco zvládneme podupat či posekat, ale pro děti se můžou kraťasy ukázat jako nevhodné. V případě mokra by se hodily i gumovky či aspoň náhradní boty.
Start: Hráči budou moci vycházet na trať průběžně, jak přijdou na start. Na výchozích souřadnicích obdrží vstupní heslo. Rozestup mezi skupinkami by měl být tak 3-5 minut. Byli bychom rádi, kdyby jste se po eventu v logu podělili o vaše zkušenosti a postřehy z tohoto eventu. Na startu bude možnost si nahrát cartridge do vašeho přístroje. Ovšem je lepší ji mít nahranou již předem z domova (vlastní přihlášení, vhodný kabel).
Délka: trasa je okružní a je dlouhá cca 2,7 km. Časově to je tak na 1,5 – 2 hodiny.
Parkování: U Horní vodní brány či u hřbitova. Není problém dojít na startovní souřadnice z místa konání megaeventu pěšky.
Kočárky a kola: první polovina trasy je vhodná i pro kočárky. Na stanovišti u jezera vám můžeme kočárek pohlídat a vydat se můžete po úzké pěšince v trávě bez něj a od cíle se vrátit. Na kole lze jet, či kolo vést celou trasu.
Lezení do výšek: součástí hry je lezení na strom a na posed. Ale vždy je možnost nalézt i náhradní stage dole. Zvažte sami, kam vaše děti pustíte, případně zvažte svoje schopnosti a hmotnosti, aby nedošlo k poškození stromu, posedu, či vás.

EVENT DETAILS:

The fortress Terezin was founded in 1780 by the emperor Joseph II. In 1786 this emperor issued new Hunting law according which he banned breeding of wild pigs outside the game-preserves. So he eliminated wild pigs out of our nature for 160 years. It seems that the majority of our wild boars came from the East Germany after the World War II.
This game was inspired with a splendid book Among Wild Boars by Heinz Meynhardt from 1983.

Authors: Renekk, Fanda199, PaDaVeM.
Difficulty 2 and terrain 2, you can opt for 4.5
Event timing: Saturday 3rd June 2017. Start from 10:00 to 18:00
Children from cca 3 years can enjoy the game , playful adults and elder children can enjoy it too. We recomend long trousers and in case of wet weather a gum boots or a spare pair of shoes.
Start: The players will start as they will come at the start coordinates. They will get the game password there. The distance between groups should be 3-5 minutes. The game may be prepared before 10:00, but not before 9:00. We would appreciate if you share your experience from this event in your megaevent log. It will be possible to download the cartridge in the start. But it is better to download it at home.
Lenght: Including way back about 2.7 km. It can take about 1-2 hours.
Prams and bikes: The whole route can be done with a bike. The first half can be done with a pram. We can watch your pram at the lake while you carry the child in your hands.
Climbing: Climbing a tree and a high seat is part of the game. There will be always possible to find a spare stage down. It is up to you to take the risk. Please think over if you let your children climb and think over your own weight not to damage the tree, high seat or yourself!Pro pokročilé hráče a tvůrce Wheriga použijte URWIGO:

 

 


Tato hra byla inspirování skvělou knihou o životě divokých prasat Mezi divočáky od Heinze Meynhardta z roku 1983. Další doporučená četba na téma divoká prasata:
Heinze Meynhardt: O životě divokých prasat
Happ, Norbert: Myslivecká péče a lov černé zvěře
Wolf, Robert: Chov a lov černé zvěře
Vesmír: Divoké prase na vzestupu, ale všeho moc škodí

Díky také patří betatesterům za jejich cenné rady, připomínky a ochotu:
Marek007, Martina s týmu PaDaVeM, Mikeš ^^~ a Krysik

Flag Counter

 

 


Načítám, prosím vydržte...