Lab Cache 2018


Projděte se po hradební promenádě v Terezíně,

vemte s sebou papír a tužku a dešifrujte 10 textů.

V rámci Terezínských her 2018 jsme pro Vás připravili sérii Lab keší, které Vás seznámí s deseti druhy tradičních geocachingových šifer.

Lab keše nabízí společnost Groundspeak jako zážitkové dočasné megaeventové keše. Tyto Lab keše je možné najít pouze v sobotu 2. května 2018 od 8:00 do 20:00. Zalogování je možné do 7 dnů.

Hledání s chytrým telefonem a s připojením na internet:

 1. Načtěte QR kód nebo do webového prohlížeče zadejte adresu

http://labs.geocaching.com/goto/terezin2018.

 1. Přihlaste se stejným nickem a heslem, které používáte na geocaching.com.

 2. Povolte používání lokalizačních služeb, pokud budete dotázáni.

 3. Vyberte nejbližší z lab keší a nechejte se na ni aplikací navigovat.

 4. Jakmile ji najdete, vyluštěte heslo ukryté v textu na keši a můžete odebrat jednu tematickou kartičku, pokud bude aktuálně k dispozici.

 5. Heslo zadejte do „Find Code“ a odešlete. Zalogováno!

Hledání s GPS:

 1. Zadejte souřadnice lab keše do vaší GPS.

 2. Najděte lab keš, vyluštěte heslo ukryté v textu na keši a můžete odebrat jednu tematickou kartičku, pokud bude aktuálně k dispozici.

 3. Doma u počítače jděte na webovou stranu http://labs.geocaching.com/goto/terezin2018.

 4. Přihlaste se stejným nickem a heslem, které používáte na geocaching.com.

 5. Otevřete první lab keš, zadejte odpovídající heslo do „Find Code“ a odešlete. Zalogováno!

Lab keše pro Vás připravili Minigibboni s podporou eventeam a GeoFashion.eu. Překlady zajistila Jazyková agentura MAYO. Přejeme příjemnou procházku s výhledy na historické město.

 

N50 30.464 E14 09.112 - Šifrovací mřížka / Cipher grill / Chiffriergitter

N50 30.444 E14 08.977 - Semafor / Semaphore / Winkeralphabet

N50 30.341 E14 08.970 - Pavouk / Spider / Spinne

N50 30.281 E14 08.976 - Polský kříž / Pigpen cipher / Das Freimaurer-Alphabet

N50 30.332 E14 09.038 - Cézarova šifra / Caesar cipher / Cäsar-Chiffre

N50 30.348 E14 09.104 - Hebrejština / Hebrew / Hebräisch

N50 30.360 E14 09.175 - Šachová šifra / Chess cipher / Schach-Chiffre

N50 30.383 E14 09.233 - Mobilová šifra / Mobile cipher / Handy Chiffre

N50 30.374 E14 09.358 - Brailovo písmo / Braille / Brailleschrift

N50 30.377 E14 09.304 - Morseovka / Morse code / Morsealphabet


 

Walk around the Terezin fortress,

take a pen and paper with you and decipher 10 texts.

As a part of the Terezín games 2018 we have prepared a series of Lab cashes for you. These will inform you about the ten types of traditional geocaching ciphers.

The lab cashes are offered by the company Groundspeak as temporary adventure mega-event cashes. The lab caches are available only on Saturday, 2 June 2018 from 8:00 to 20:00. You will need to log the lab caches within 7 days.

Search with a smartphone with web connectivity:

 1. Scan the QR code or enter manually this address to your web browser:

http://labs.geocaching.com/goto/terezin2018.

 1. Log in using your standard geocaching.com nick and password.

 2. Allow location services.

 3. Select the nearest lab cache and let the application navigate you to it.

 4. As soon as you find it, try to work out the password hidden in the text of the cache and choose a thematic card, if it is still available.

 5. Insert the password to the „Find Code“ field and send it. Login completed!

Search with a GPS:

 1. Enter Lab cache coordinates to your GPS

 2. Find the lab cache, try to work out the password hidden in the text of the cache and choose a thematic card, if it is still available.

 3. At your PC go to the web page http://labs.geocaching.com/goto/terezin2018.

 4. Log in using your standard geocaching.com nick and password.

 5. Open a lab cache, enter the corresponding password to the „Find Code“ field and find the password, submit. Logged!

Minigibboni with the aid of even team and GeoFashion.eu Lab prepared caches for you. The Language agency MAYO provided translations. We wish you a pleasant stroll with the views of the historic town!

Besichtigen Sie mit uns die Festungsbauten der Theresienstadt,

nehmen Sie einen Stift und Papier mit sich und dechiffrieren Sie 10 Texte.

Im Rahmen der Terezín-Spiele 2018 haben wir für Sie eine Serie von Lab-Cashes vorbereitet, die Sie mit zehn Typen traditioneller Geochashing-Chiffren bekannt machen.

Die Lab-Cashes bietet die Gesellschaft Groundspeak als ein zeitlich begrenzter Erlebnis-Event an. Diese Lab-Caches kann man nur am Samstag, den 2. Juni 2018 von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr finden. Das Einloggen ist innerhalb von 7 Tagen möglich.

Suche mit Smartphone und Internetanschluss:

 1. QR-Kode einlesen oder in der Suchmaschine die folgende Adresse eingeben:

http://labs.geocaching.com/goto/terezin2018.

 1. Melden Sie sich mit demselben Nick und Password an, die Sie bei geocaching.com verwenden.

 2. Nach der Abfrage die Verwendung von Lokalisierungsdiensten genehmigen.

 3. Den nächsten Lab-Cache wählen und sich von der Applikation navigieren lassen.

 4. Sobald Sie diesen finden, lösen Sie das im Text im Cache versteckte Password und nehmen Sie eine thematische Karte, falls diese noch aktuell zur Verfügung ist.

 5. Das Password in „Find Code“ eingeben und absenden. Eingeloggt!

Suche mit GPS:

 1. Koordinaten des Lab-Caches in Ihre GPS eingeben.

 2. Sobald Sie diesen finden, lösen Sie das im Text im Cache versteckte Password und nehmen Sie eine thematische Karte, falls diese noch aktuell zur Verfügung ist.

 3. Zu Hause am Computer die Webseite http://labs.geocaching.com/goto/terezin2018 aufsuchen.

 4. Melden Sie sich mit demselben Nick und Password an, die Sie bei geocaching.com verwenden.

 5. Den ersten Lab-Cache öffnen, das entsprechende Password in den „Find Code“ eingeben und absenden. Eingeloggt!

Die Lab-Caches wurden für Sie von Minigibboni mit Unterstützung von Eventeam und GeoFashion.eu vorbereitet. Übersetzungen: Sprachenagentur MAYO. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Spaziergang mit Aussichten auf diese historische Stadt.


Načítám, prosím vydržte...