Program2020


Program Terezínské hry 2020 (CZ)

K úpravám programu her může dojít do poslední chvíle před a v průběhu akce - tak aby byly dodržené veškeré nařízení ohledně Covidu.

 

Program vyžadující registraci předem:

Za pokladem pevnosti (zažij Boyard na vlastní kůži) - Pátek od 18:00 hod. až sobota 18:00 hod. Registrace zde: http://terezinskehry.cz/za-pokladem

Tajná mise - (zažij tajný geozávod plný dobrodružství) - sobota od 8:00 hod.  Informace a registrace zde: https://www.terezinskehry.cz/tajnamise

 

Program dostupný bez registrace:

Muzeum Geocachingu – otevřeno pro veřejnost od pátku 16:00 hod. V muzeu jsou zveřejněné i lab keše (10 labek). Muzeum je zároveň keš se speciálním atributem. (místo: Kavalír 2)

Community Celebration Event - Terezin Games 2020 - Oslavte 20 let Geocachingu a 9 let Terezínských her. sobota 16:00h až 20:00h(místo: Kavalír 2) https://coord.info/GC8HMWD

Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 - v průběhu her můžete pořídit foto u oficiálního banneru a keš si zalogovat. https://coord.info/GC8FR0G

POZNEJ EVROPU - soutěž proběhne ve verzi pro děti (poznej vlajky evropských státu) a ve verzi pro dospělé (poznej evropské hlavní města) - sobota od 14:00h do 17:00h

Kovárna kavalíru 2 - od sobotního rána do 18:00 hod. si můžete ukovat vlastnoručně hřeb - doporučujeme jak dětem tak i dospělým. (místo: Kavalír 2)

Výměna CWG - proběhne na Kavalíru 2 v Sobotu od 12:00h do 15:00h

Lab Cache – celkem se můžete těšit na 30 lab keší. 10 speciálních lab keší bude možné odlovit od pátku od 18:00h do neděle 12:00h. V sobotu bude 10 lab keší přístupných od 8:00h do 18:00h a dalších 10 lab keší bude k odlovení v průběhu Celebration eventu od 16:00h do 20:00h.

 

Welcome event. Pátek od 21:00h do 23:45h. Od 22h se můžete těšit na LED light show https://coord.info/GC8REFW

Goodbye event - Neděle od 10:00h do 12:00h https://coord.info/GC8REG6

Celý den v Kavalíru 2 a okolí se dobře najíte a dopřejete si dobré pivko. Těšte se na dobrou zábavu.

 

DE:

Programm, das eine Vorregistrierung erfordert:

Za pokladem pevnosti (Boyard auf eigene Faust erleben) - Freitag von 18:00 bis Samstag 18:00 Anmeldung hier: http://terezinskehry.cz/za-pokladem

Geheime Mission - (erlebe ein geheimes Geo-Rennen voller Abenteuer) - Samstag ab 8:00 Uhr Informationen und Anmeldung hier: https://www.terezinskehry.cz/tajnamise

Programm ohne Registrierung verfügbar:

Geocaching Museum - ab Freitag, 16.00 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Museum werden auch Labor-Caches (10 Pfoten) veröffentlicht. Das Museum ist auch ein Cache mit einem besonderen Attribut. (Ort: Kavalier 2)

Community Celebration Event - Terezin Games 2020 - Feiern Sie 20 Jahre Geocaching und 9 Jahre Terezín Games. Samstag 16: 00h bis 20: 00h (Ort: Cavalier 2)
https://coord.info/GC8HMWD
Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 - während der Spiele können Sie ein Foto mit dem offiziellen Banner aufnehmen und den Cache protokollieren. https://coord.info/GC8FR0G

KNOW EUROPE - Der Wettbewerb findet in der Version für Kinder (kennen die Flaggen der europäischen Länder) und in der Version für Erwachsene (kennen die europäischen Hauptstädte) - Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr statt

Forge Cavalier 2 - von Samstagmorgen bis 18:00 Uhr können Sie Ihren eigenen Nagel schmieden - wir empfehlen ihn sowohl Kindern als auch Erwachsenen. (Ort: Kavalier 2)

CWG-Austausch - findet am Samstag von 12:00 bis 15:00 Uhr im Cavalier 2 statt

Lab-Cache - Insgesamt können Sie sich auf 30 Lab-Caches freuen. Von Freitag von 18:00 bis Sonntag um 12:00 Uhr können 10 spezielle Lab-Caches abgefangen werden. Am Samstag sind 10 Lab-Caches von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, und weitere 10 Lab-Caches sind während der Feier von 16.00 bis 20.00 Uhr verfügbar.


Willkommensveranstaltung. Freitag von 21:00 bis 23:45 Uhr. Ab 22 Uhr können Sie sich auf die LED-Lichtshow freuen
https://coord.info/GC8REFW

Auf Wiedersehen - Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr https://coord.info/GC8REG6

Den ganzen Tag in Kavalír 2 und Umgebung werden Sie sich wohl fühlen und sich ein gutes Bier gönnen. Freuen Sie sich auf viel Spaß.

EN:

Program requiring pre-registration:

Behind the treasure of the fortress (experience Boyard for yourself) - Friday from 18:00 to Saturday 18:00 Registration here: http://terezinskehry.cz/za-pokladem

Secret mission - (experience a secret geo-race full of adventures) - Saturday from 8:00 am Information and registration here: https://www.terezinskehry.cz/tajnamise

Program available without registration:

Geocaching Museum - open to the public from Friday 4:00 pm Lab caches (10 paws) are also published in the museum. The museum is also a cache with a special attribute. (Cavalier 2)

Community Celebration Event - Terezin Games 2020 - Celebrate 20 years of Geocaching and 9 years of Terezín Games. Saturday 16: 00h to 20: 00h (place: Cavalier 2)
https://coord.info/GC8HMWD
Find Signal the Frog® - Locationless in 2020 - during the games you can take a photo with the official banner and log the cache.https://coord.info/GC8FR0G

KNOW EUROPE - the competition will take place in the version for children (know the flags of European countries) and in the version for adults (know the European capitals) - Saturday from 14: 00h to 17: 00h

Forge Cavalier 2 - from Saturday morning until 18:00 you can forge your own nail - we recommend it to both children and adults. (place: Cavalier 2)

CWG exchange - will take place at Cavalier 2 on Saturday from 12:00 to 15:00

Lab Cache - in total you can look forward to 30 lab caches. It will be possible to catch 10 special lab caches from Friday from 18:00 to Sunday at 12:00. On Saturday, 10 lab caches will be open from 8:00 am to 6:00 pm and another 10 lab caches will be available during the Celebration event from 4:00 pm to 8:00 pm.


Welcome event. Friday from 21: 00h to 23: 45h. From 22h you can look forward to the LED light show
https://coord.info/GC8REFW

Goodbye event - Sunday from 10:00 to 12:00 https://coord.info/GC8REG6

All day in Kavalír 2 and the surrounding area you will find yourself well and treat yourself to a good beer. Look forward to good fun.

Načítám, prosím vydržte...