Program


Program Terezínské hry 2018 (CZ)

 

Program vyžadující registraci předem:

Za pokladem pevnosti (zažij Boyard na vlastní kůži) - Pátek od 16:00 hod. až sobota 18:00 hod. Registrace zde: http://terezinskehry.cz/za-pokladem

Sapér Cross (jedinečná atmosféra pod taktovkou vojáků) - Sobota od 10:00 do 15:00 hod. Registrace zde: http://terezinskehry.cz/saper

La Grace Escape (Zažij originální únikovou místnost na “palubě” lodi La Grace) - Pátek 17:00 hod. až sobota 18:00 hod. Registrace zde: http://www.terezinskehry.cz/lagrace

Program dostupný bez registrace:

Muzeum Geocachingu – otevřeno pro veřejnost od pátku 16:00 hod. Od pátku budou zveřejněné i lab keše, které naleznete v muzeu. (místo: Kavalír 2)

Kovárna kavalíru 2 - od sobotního rána do 18:00 hod. si můžete ukovat vlastnoručně hřeb - doporučujeme jak dětem tak i dospělým. (místo: Kavalír 2)

Výměna CWG - proběhne ve dvou časech - v 10h až 11h a 15h až 16h okolo podia na Kavalíru 2

Ručník přes celý Terezín – vezmi s sebou ručník a přijď vytvořit rekordní řetěz z ručníků. Potřebujeme pokořit přes 600 metrů – Povede se to? Sobota ve 16:00 hod. (místo: náměstí ČSA)

Lab Cache – sobota od 8:00 hod - tužka a papír se bude hodit.

Nano event pro děti – místo plné her a zábavy pro všechny děti. Soutěžte ve stavění věží z CWG atd. - Sobota od 8:00 hod. do 18:00 hod. (místo: před Kavalírem 2)

Bubble Fotbal – zahraj si nebo jen tak zadováděj v zorbingových koulích – sobota od 10:00 hod. do 17:00 hod. (místo: před Kavalírem 2)

Ledlight a fire show - originální a jedinečná show - pátek 23:00 hod. a sobota 22:00 hod. (místo: Kavalír 2)

Wherigo pro děti   -  sobota od 9:00 hod. (místo horní brána a okolí)

Bungee Running pro děti - Běhání s gumovým lanem připevněným na zádech. Sobota od 10h do 18h (místo: před Kavalírem 2).

Celý den v Kavalíru 2 a okolí se dobře najíte a dopřejete si dobré pivko. Těšte se na dobrou zábavu.

 

Terezin Games 2018 Programme (EN)

 

Programme requiring pre-registration:

Fortress Teresin Treasure (try to play "Fortress Boyard" on your own) - Friday from 16:00 until Saturday to 18:00. Registration here: http://terezinskehry.cz/za-pokladem

SaperCross (the unique soldier atmosphere) - Saturday from 10:00 to 15:00 h. Registration here: http://terezinskehry.cz/saper

La Grace Escape (Experience the original escape room on the "deck" of La Grace) - Friday from 17:00 until Saturday to 18:00. Registration here: http://www.terezinskehry.cz/lagrace

Program available without registration:

Muzeum of Geocaching – Open to the public from Friday 16:00.  From Friday lab caches will also be published and found in the museum.   (place: Kavalír 2)

Smithy cavalier 2 - from Saturday morning until 18:00. You can hammer a nail yourself - recommended for both children and adults. (place: Kavalir 2)

Towel across Terezin – Take a towel with you and come to create a record chain of towels. We need to crush over 600 meters – Will that happen? Saturday in 16:00. (place: ČSA Square)

Lab Caches – Saturday from 8:00. Pencil and paper will be useful.

Nano event for kids – A place full of games and fun for all children. CWG tower building competition, etc.. - Saturday from 8:00 to 18:00. (place: in front of Kavalír 2)

Bubble Football – Play or just jump in zorbing balls – Saturday from 10:00 to 17:00. (place: in front of Kavalír 2)

Ledlight a fire show - Original and unique show - Friday 23:00 and Saturday 22:00. (place: Kavalír 2)

Wherigo For Kids -  Saturday from 9:00. (place: Upper gate and surroundings)

Bungee Running for Kids - Running with a rubber rope attached to the back. Saturday from 10h to 18h (place: before Cavalier 2).

 

The whole day at Cavalier 2 and the surrounding area, you can eat well and treat yourself to a good beer. You can look forward to good entertainment.

 

 

 

Programm TheresienSpiele 2018 (DE) Google-Übersetzung

Programm, das eine Vorregistrierung erfordert:

Festung Teresin Schnatz (kommen Sie nach Boyard) - Freitag von 16:00 bis Samstag 18:00 Anmeldung hier:
http://www.terezinskehry.cz/za-pokladem

SapperCross (einzigartige Atmosphäre unter der Leitung von Soldaten) - Samstag von 10:00 bis 15:00 Registrierung hier: http://terezinskehry.cz/saper

La Grace Escape (Holen Sie sich das Original-Escape-Zimmer auf dem "Deck" von La Grace) - Freitag 17:00 bis Samstag 18:00 Registrierung hier: http://www.terezinskerry.cz/lagrace

 
 
Programm ohne Registrierung verfügbar:

Geocaching Museum - geöffnet ab Freitag, 16:00 Uhr. Ab Freitag werden auch LabCaches veröffentlicht, die Sie im Museum finden. (Ort: Kavalir 2)

Cavalry Forge 2 - von Samstagmorgen bis 18:00 Uhr können Sie einen Nagel zu Nagel nehmen - wir empfehlen sowohl Kinder als auch Erwachsene. (Ort: Kavalir 2)

Handtuch durch Terezin - Nehmen Sie ein Handtuch mit und kommen Sie, um eine Rekordkette von Handtüchern zu erstellen. Wir müssen über 600 Meter quetschen - Wird das passieren? Samstag um 16:00 Uhr (Ort: CSA Square)

Lab Cache - Samstag ab 8:00 Uhr - Bleistift und Papier sind nützlich.

Nano Event for Kids - Ein Ort voller Spiele und Spaß für alle Kinder. Kämpfe um den Bau von Türmen aus der CWG usw. - Samstag von 8:00 bis 18:00 Uhr (Ort: vor Cavalier 2)

Bubble Football - spiele oder springe einfach in Zorbingbällen - Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr (statt: vor Cavalier 2)

Ledlight und Feuershow - originelle und einzigartige Show - Freitag 23:00 und Samstag 22:00 (Ort: Kavalír 2)

Wherigo für Kinder - Samstag ab 9 Uhr (anstelle des oberen Tores und der Umgebung)

Bungee Running for Kids - Laufen mit einem Gummiseil am Rücken. Samstag von 10h bis 18h (statt: vor Cavalier 2).

Der ganze Tag im Cavalier 2 und der Umgebung ist gut für ein gutes Bier. Freuen Sie sich auf gute Unterhaltung.
 


Načítám, prosím vydržte...